Monthly Archives: July 2016

//July

Kanyagat Mahaparvkal / कन्यागत महापर्वकाळ

By | 2017-01-09T05:20:13+00:00 July 28th, 2016|Events|

गुरू राशीत बारा वर्षांनी कन्या राशीत प्रवेश करत असून, त्यानुसार ११ ऑगस्टला नृसिंहवाडी येथे कन्यागताला प्रारंभ होत आहे. वर्षभर हा सोहळा सुरू राहणार [...]