Events

/Events

एक पहाट पन्हाळगडावर (वर्ष ५)

By | 2017-10-10T13:45:39+00:00 October 10th, 2017|Events|

कोल्हापूर हायकर्स परिवार आयोजित एक पहाट पन्हाळगडावर ( वर्ष ५ ) _आज प्रत्येकाने आपापल्या घरी दिवाळी उत्साहात कशी साजरी करायची ह्याचे नवनवीन संकल्प करून [...]

Kanyagat Mahaparvkal / कन्यागत महापर्वकाळ

By | 2017-01-09T05:20:13+00:00 July 28th, 2016|Events|

गुरू राशीत बारा वर्षांनी कन्या राशीत प्रवेश करत असून, त्यानुसार ११ ऑगस्टला नृसिंहवाडी येथे कन्यागताला प्रारंभ होत आहे. वर्षभर हा सोहळा सुरू राहणार [...]